Denia Caballero 65 46 meter FBK games 2015 Analyse: Cees Horstman Heerenveen.

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

If anyone has problems with the registration process or activation after the registration, please use "The Ring" chat function or use our contact form (check link on the bottom left).

Throwholics gently suggests folks use their real name rather than an anonymous handle. People like to know who they're talking to. But either works. Also, you can use spaces for your username.

Denia Caballero 65 46 meter FBK games 2015 (1st).Denia Caballero FBK 2015 65.46 MOVResultaat 65,46 nr. 13 op de wereldranglijstA.T.C: Anderhalve draai met voetcontact afworp en doorgezette draai.Specifiek: De afworp steunt op een dubbel voetcontact. Opmerkelijk is het teruggehouden en ingekantelde bekken. Het beeld van dat moment vertoont trekken van een speerworp. We kunnen dan uitgaan van de veronderstelling dat de lineaire impuls (worprichting gericht) van overwegend belang is. Zij realiseert duidelijk niet het beeld van een uitworp op basis van een draaiimpuls rond een lengte-as, want die as wordt fysiek niet uitgevoerd vanwege de bekkenkanteling. Het versnellingsmoment lijkt primair (een zij-aanzicht kan verduidelijken) te bestaan uit het blokken van de linker voet met het gevolg van een versnelling in de schouderpartij. Natuurlijk vormt het draai element vanwege de vorm en de hantering van de discus een onmisbare toevoeging.Conclusie: het is niet bekend of er sprake is van een bewuste technische strategie ten voordele van de lineaire component of dat de bewegingsmogelijkheden haar tot deze vorm hebben verleid maar deze is zeker bepalend.Analyse: Cees Horstman Heerenveen.Voor meer analyses op You Tube: Wout Zijlstra, Patrick Cronie en Robert Harting, Piotr Malachowski.